Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 4A 
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 28 78
fax. (68) 328 28 80

Profil absolwenta

Studia na kierunku Inżynieria Kosmiczna przygotują absolwentów między innymi do:

      prac związanych z projektowaniem, budową i użytkowaniem urządzeń satelitarnych

   i astronomicznych;

      pomiarów, symulacji oraz analizy sygnałów i danych w celu testowania zaawansowanych

   technicznie urządzeń.


Praktyki i staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach zajmujących się projektowaniem i budową urządzeń satelitarnych umożliwią studentom nowego kierunku poznanie unikalnych urządzeń i nowoczesnych technik pracy zespołowej.

      Szczegółowy opis sylwetki absolwenta.

Copyright © 2017 Inżynieria kosmiczna, webmaster: Wojciech Szumiński, powered by drupal, panels & panels everywhere